ARCHIV: IX X XI XII | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
CONIECO: daf, pabl, persp, sac., słw, styś, syl, szng, szym, x'ik, iwrej, fumka.
LIN(CZ)KY: szkl, mjspe, ekspl, plfot, zef, droo, sart, pic, mszyn, spf, hatemel.
W [A]RYTMI-E: Don T, Klin T
KONTAKT: GF, kart-kuj, fumarola, jabcok!Koniec i bomba
A kto czytał, ten trąba!


RATUJ TYBET